Comisia de experți

În Comisia de Experți a audierii publice au acceptat invitația  prof. dr. Carmen Mihaela Cretu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași), prof. dr. Daniel David (Universitatea Babeș-Bolyai), dr. Șerban Iosifescu (A.R.A.C.I.P.), prof. dr. Alexandru Iosup (Universitatea Delft, Olanda), prof. dr. Pavel Mureșan (Universitatea Toronto, Canada), prof. dr. Adrian Opre (A.R.A.C.I.S.), prof. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară (Universitatea București), conf. dr. Sebastian Popescu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași), prof. dr. Florence Mihaela Singer (Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești) și prof. dr. Lazăr Vlăsceanu (Universitatea București)..

Crețu Carmen Mihaela
Profesor univ. dr.
Carmen Mihaela Crețu este profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației. A avut granturi de formare postuniversitară la universitățile Yale-SUA și Nijmegen-Olanda. A efectuat mai multe stagii de predare și documentare științifică în SUA, Anglia, Elveția, Spania, Franța, Italia și Danemarca. Are activități de cercetare, consiliere de specialitate pentru instituții guvernamentale și de predare în domeniile politicilor educaționale, managementului învățământului superior, teoriei curriculumului, formării profesorilor și psihopedagogiei talentelor. În aceste domenii a publicat numeroase studii cu vizibilitate națională și internațională. Este expert evaluator pentru programe de cercetare științifică în cadrul Comisiei Europene, a condus proiecte de cercetare desfășurate prin Banca Mondială, Consiliul Britanic, Comisia Europeană precum și prin structurile de managementul cercetării pentru învățământul superior din România. Se implică în proiecte naționale de cercetare-acțiune relevante pentru inovarea educației. Are contribuții în inițierea și dezvoltarea unor structuri instituționale pentru formarea inițială a profesorilor, precum CNFPD, și a activat/activează în comisii naționale constituite pentru reforma/dezvoltarea curriculumului, acreditarea programelor de formare continuă a personalului didactic din învățământul preșcolar, ARACIS și CNATDCU. Este membră în asociații științifice relevante pentru domeniile sale de expertiză, precum European Council for High Ability și International Association for Advancement of Curriculum Studies.
Daniel David
Profesor univ. dr../Psiholog
Daniel David este profesor de științe cognitive clinice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York, SUA și director pentru cercetare la Albert Ellis Institute, New York, SUA. Daniel David este unul dintre cei mai vizibili cercetători români în literatura internațională de profil, cu contribuții active și în politicile din domeniile educației și cercetării.
Șerban Iosifescu
Președinte A.R.A.C.I.P.
Peste 35 de lucrări publicate în domeniile educație generală și politici publice în educație, educație și formare profesională, management educațional, managementul calității educației, educația adulților și formarea formatorilor.
- 13 ani experiență didactică (3 ani ca director de școală), 16 ani experiență în cercetarea educațională, 22 ani de experiență în formarea cadrelor didactice și a managerilor școlari, 15 ani experiență în consultanța educațională;
- Expert European – reţeaua EQAVET, Comisia Europeană (EACEA, TAIEX) - și internațional;
- Formator, evaluator de competenţe profesionale, auditor, manager de proiect certificat;
- Profesor asociat la programe de masterat derulate de SNSPA – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
Pavel Muresan
Profesor univ. dr.
• dr. Universitatea București, Universitatea Toronto • Humboldt Foundation Post – Ph. D. Fellowship (1991-1993), Freie Universitaet Berlin • Cercetător Senior Asociat, Universitatea Toronto (1994 – 1997) • Președinte al Centrului Internațional de Management al Resurselor Umane (1997- 2006) • Manager al proiectului internațional National Life Work Centre Canada (1995- 2003) • Specialist de onoare – Studii Contemporane pentru Toronto District School Board (2002 – prezent) • Programul de calificări pentru directori (2013), OISE, Universitatea Toronto • Asociat APA International
Adrian Opre
Profesor univ. dr.
Prof. univ. dr. Adrian Nicolae Opre este cadru didactic la Departamentul de Psihologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca. Domeniile sale de competenţă sunt: psihologie cognitivă, psihologia personalităţii și aplicaţii ale ştiinţelor cognitive în educaţie. În ultimii 15 ani preocupările profesorului Opre s-au focalizat, cu prioritate, asupra proiectelor și programelor de dezvoltare a competențelor psiho-pedagogioce ale cadrele didactice din învațământul preunivesitar și universitar precum și a comptențelor socio-emoționale la copii și tineri. Dl Adrian Opre a activat /activează în cadrul mai multor structuri / instituții centrale sau regionale relaționate explicit cu formarea inițială și continuă a cadrelor didactice ( ex. Consiliul și Comisia de stiințele educației și psihologie ARACIS, CNFP – MENCS, DPPD al UBB etc.). Profesorul Adrian Opre a participat în calitate de director, coordonator sau membru în peste 15 proiecte de cercetare, cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale, a publicat ca autor sau coautor peste 80 de studii ştiinţifice în reviste de specialitate (indexate ISI, recenzate în baze de date internaţionale, recenzate național etc.); a publicat 4 cărţi ca unic/prim autor, 6 cărţi în calitate de coautor, a editat şi coordonat 3 volume (cu participare internaţională), 15 capitole in volume colective, 8 manuale didactice.
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca
Ion-Ovidiu Pânișoară
Profesor dr. univ.
Ion-Ovidiu Pânișoară este profesor dr. În cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, conducător de doctorat în domeniul Științele Educației. Director al Departamentului de Formare a Profesorilor a focalizat activitatea de cercetare pe formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, motivarea pentru cariera didactică și comunicarea educațională. Demersurile în domeniu s-au concretizat prin numeroase articole, proiecte, studii publicate și cărți (volumul Comunicarea eficientă – 4 ediții – a fost premiat în 2010 de Academia Română) precum și în activități de susținere a cercetărilor de profil pentru beneficiarul direct (fie el profesor, părinte sau copil).
Mihaela Singer
Profesor univ. dr.
Prof. univ. dr. Florence Mihaela Singer este cadru didactic la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. A publicat peste 300 de lucrări de specialitate, incluzând articole de cercetare în psihologia învăţării, cărţi privind filosofia şi metodologia curriculumului, precum şi manuale de matematică – unele dintre ele utilizate în Romania, Georgia, Republica Moldova, SUA. In ultimii zece ani, a lucrat în calitate de consultant internaţional în Republica Moldova, Tadjikistan, Kuwait (în cadrul unor proiecte educaţionale ale Băncii Mondiale), Estonia (în cadrul unui program al Consiliului Europei) și Statele Unite (proiect de cercetare la Universitatea din Chicago). In 2002-2003 a participat la un program post-doctoral la Universitatea Harvard, ca deținătoare a unei burse Fulbright. A susținut 15 lecturi plenare sau prelegeri ca profesor invitat la diferite universități din străinătate. Printre domeniile sale de expertiză se numără: proiectarea de curriculum, cercetare în domeniul ştiinţelor cognitive cu focalizare pe tehnici de învățare, elaborarea de resurse pentru învăţarea matematicii, consultanţă internaţională în educaţie.
Lazăr Vlăsceanu
Profesor univ. dr.
Lazăr Vlăsceanu este profesor în Departamentul de Sociologie, Universitatea din București. Predă cursuri de introducere în sociologie, metodologia cercetării sociologice, teorii despre modernitate și instituții ale modernității. În aceste domenii a publicat lucrări de metodologie (de exemplu Introducere în metodologia cercetării sociologice, Polirom, 2013), a coordonat publicarea unui volum de Sociologie (Polirom, 2011) sau a publicat Sociologie și modernitate. Tranziții spre modernitatea reflexivă (Polirom, 2007). După ce anterior a realizat cercetări de sociologia educației din perspectiva unei teorii a producției, transmiterii și reproducției culturale și a publicat studii și articole în această arie, mai recent activitatea de cercetare se concentrează asupra configurărilor specifice modernității românești . În această privință a publicat, împreună cu Marian-Gabriel Hâncean, volumul Modernitatea Românească ( Paralela 45, 2014) iar în curând va finaliza un proiect intitulat Renaștere tristă, consacrat analizei inegalităților economice și politice și a noii stratificări sociale din societatea românească angajată pe calea dezvoltării și integrării europene.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0