Poziție publică privind propunerile de planuri-cadru pentru liceu

Încă din august 2020, Federația Coaliția pentru Educație a transmis către Ministerul Educației faptul că este important ca planurile-cadru pentru liceu să fie aprobate cât mai urgent. Astfel, Coaliția pentru Educație a propus  o nouă perspectivă asupra planurilor-cadru pentru liceu, explicată la acea dată într-un comunicat de presă  și un infografic la acea dată. Propunerea noastră actualizată la finalul lunii ianuarie 2021 poate fi regăsită mai jos.

De altfel, în data de 26 ianuarie 2021, Coaliția pentru Educație a organizat o dezbatere on-line cu tema "Planurile-cadrul pentru liceu: stagnare sau transformare?", la care au participat experți și reprezentanți ai elevilor și ai părinților, care au apreciat propunerea Coaliției. Înregistrarea acestei dezbateri, în cadrul căreia reprezentanții Coaliției au prezentat propunerea noastră, poate fi accesată aici.

Respectând cadrul legal existent, propunerea Coaliției pentru Educație le dă colegiilor și liceelor posibilitatea de a-și îmbogăți semnificativ oferta educațională cu discipline relevante, care să răspundă intereselor elevilor. Practic, această propunere schimbă modul în care ne uităm la planul-cadru, de la o perspectivă limitativă la una creativă. În plus, această propunere demonstrează ca art. 66, alin (1) din LEN poate fi aplicat în sistem de îndată, fiind nevoie doar  de o decizie la nivel de minister, înainte de realizarea orarelor. De asemenea, un aspect important este că NU este afectat numărul de posturi/catedre.  

În abordarea tradițională, planurile - cadru, precum și publicarea lor cu structurare săptămânală, sunt considerate limite de sistem care blochează diversitatea ofertei educaționale, afectează studiul în profunzime a disciplinelor și nu răspunde adecvat intereselor de învățare ale elevilor. Această propunere ar face posibil ca elevilor de liceu să le placă la școală, prin introducerea unor discipline relevante pentru viața de zi cu zi. Există și posibilitatea ca liceele care doresc o tranziție ușoară către un model care să răspundă mai bine nevoilor elevilor să păstreze actualul cadru.

Plecând de la structura existentă a planurilor-cadru, Coaliția pentru Educație propune reorganizarea acestora ca un cadru de posibilități de design curricular, creștere și diferențiere. Credem că descentralizarea și fundamentarea deciziei în funcție de capacitatea instituțională a fiecărei școli se poate reflecta și la nivel curricular prin alegeri la care să contribuie și elevii, în funcție de gradul de implicare a diferiților factori în procesul decizional al școlii.

Propunerea Coaliției arată că, în actualele limite ale legii, se poate mult mai mult pentru elevi, fără a afecta normele/catedrele profesorilor și fără discipline adiționale pentru care ar putea să nu existe profesori calificați. Principiile care au stat la baza acestei propuneri: flexibilitate, relevanță, varietate, profunzime, diferențiere, motivație, conexiuni, creativitate.

Pro

Federația Coaliția pentru Educație

Fondată în iunie 2015, Federația Coaliția pentru Educație reunește organizații neguvernamentale active în domeniu și își propune să coaguleze energii și resurse pentru a susține dezvoltarea școlii în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul (www.coalitiaedu.ro).

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

No Comments Yet.

Leave a comment