Este necesară o dezbatere reală pentru o finanțare corespunzătoare a Educației 

Federația Coaliția pentru Educație atrage atenția asupra faptului că proiectele de acte normative privind determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat propuse de către Ministerul Educației și Cercetării denotă în continuare o abordare mecanicistă de actualizare contabilă a costurilor, care are în vedere, în primul rând, acoperirea cheltuielilor salariale din sistem (peste 90% din buget). Coaliția pentru Educație reiterează faptul că este necesar ca Executivul să privească fondurile alocate educației ca pe o investiție bine fundamentată, care să rezolve problemele legate de subfinanțare și dezechilibrele din cadrul sistemului. Coaliția pentru Educație susține existența unor mecanisme compensatorii clare în favoarea unităților de învățământ din medii defavorizate, pentru susținerea unui învățământ gratuit, de calitate, pentru copiii vulnerabili. De asemenea, Federația susține o abordare diferențiată a învățământului vocațional, tehnic și profesional față de cel teoretic, având în vedere că acest domeniu are nevoie de mai multe investiții pentru o pregătire corespunzătoare a viitorilor specialiști. Nu în ultimul rând, considerăm că, pentru existența unui proces real de consultare publică, este necesar ca elementele cheie precum costul stadard per elev/preşcolar și structura bugetului alocat Educației să fie fundamentate pe costuri reale și dezbătute cu câteva luni înainte de începerea anului bugetar/fiscal.   

Nu în ultimul rând, Coaliția pentru Educație atrage atenția că un rol esențial în fundamentarea politicilor de finanțare îl are Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar. Așteptarea Coaliției pentru Educație este ca acest consiliu să își îndeplinească atribuțiile și să fundamenteze anual în mod corect, clar și coerent costurile educației. Costurile standard actuale, aflate în consultare publică pe site-ul Ministerului, au la bază exclusiv votul membrilor Consiliului, nefiind publicată / prezentată o fundamentare în acest sens. 

Din punct de vedere tehnic, în contextul consultării publice derulate de către Ministerul Educației și Cercetării referitoare la „Proiectele de Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”, Federația Coaliția pentru Educație atrage atenția asupra următoarelor aspecte:

  • Subfinanțarea educației. În continuare, peste 90% din bugetul alocat învățământului preuniversitar este alocat exclusiv salariilor. Din sumele foarte mici rămase, nu se poate asigura un proces educațional optim în contextul în care abia se acoperă cheltuielile școlilor cu utilitățile (energie, gaz, lemne, apă, curățenie, etc). Impactul principal al acestui fapt este cofinanțarea educației de către părinți și creșterea abandonului școlar acolo unde părinții nu își permit.
  • Lipsa de fundamentare a costurilor standard. Educația este în continuare finanțată fără a calcula costurile reale aferente proceselor educaționale pentru fiecare ciclu de școlarizare și mediu de studiu. Astfel, costul standard per elev pentru acoperirea salariilor din învățământ este calculat prin adăugarea creșterilor salariale promise politic, fără a avea la bază o politică publică de resurse umane care să crească calitatea acestora. Costul standard pentru acoperirea cheltuielilor cu “bunuri și servicii” este calculat prin scăderea, din bugetul total alocat educației, a costurilor salariale fără a avea însă o garanție că aceste sume pot acoperi funcționarea în bune condiții a școlilor, indiferent de tip, capacitate și mediu geografic.
  • În continuare, statul nu acoperă o serie de cheltuieli importante. Astfel, tipurile de cheltuieli prevăzute de lege pentru finanțarea de bază nu includ cheltuieli importante pentru desfășurarea unui process de învățământ de calitate: materiale educaționale, cărțile, publicațiile, materialele documentare, materialele de laborator și reactivii, resurse pentru activitățile sportive, sprijin pentru activitățile din cadrul săptămânii “Școala Altfel” ș.a. Acest lucru duce la mutarea responsabilității privind finanțarea unor cheltuieli de bază pentru funcționarea sistemului de învățământ către familiile elevilor și autorități locale care abia se descurcă. Astfel, în comunitățile foarte sărace în care bugetele locale sunt foarte mici și sunt cheltuite în general pentru acoperirea cheltuielilor administrației locale, procesul educațional nu beneficiază de alocări de la bugetul local.
  • Nu există o abordare diferențiată a învățământului vocațional, tehnic și profesional față de cel teoretic, având în vedere că acest domeniu are nevoie de mai multe investiții pentru dotări, astfel încât să fie asigurată o pregătire corespunzătoare a viitorilor specialiști.

Pentru mai multe detalii privind finanțarea învățământului preuniversitar, vă invităm să parcurgeți infograficul de mai jos și analiza publicată de Coaliția pentru Educație și realizată împreună cu Centrul pentru Politici în Educație în 2017: http://dialoguriedu.cpedu.ro/2017/11/27/document-de-pozitie-semnalarea-principalelor-provocari-in-finantarea-invatamantului-preuniversitar/

Despre Federația Coaliția pentru Educație

Fondată în iunie 2015, Federația Coaliția pentru Educație reunește organizații neguvernamentale active în domeniu și își propune să coaguleze energii și resurse pentru a susține dezvoltarea școlii în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul (www.coalitiaedu.ro).

Persoana de contact: Simona David Crisbășanu, vicepreședinte al Coaliției pentru Educație (simona@coalitiaedu.ro, 0754.222.007)

No Comments Yet.

Leave a comment