Declarație publică din partea Federației Coaliția pentru Educație

3 decembrie 2019 - Pentru corecta informare a publicului, noi, organizațiile membre ale Federației Coaliția pentru Educație, dorim să facem următoarele precizări față de recentele articole de presă la adresa doamnei Daniela Vișoianu, președinta Federației:

Considerăm că numirea doamnei Vișoianu în poziția de Consilier al Ministrului Educației și recenta sa decorare din partea Președintelui României vin ca o recunoaștere și o confirmare a expertizei și  contribuției pe care doamna Vișoianu a adus-o din poziția de președinte al Federației Coaliția pentru Educație în domeniul educației în ultimii cinci ani. Menționăm că la scurt timp după preluarea poziției de consilier, doamna Vișoianu s-a suspendat din poziția de președinte a Federației, pentru a evita o situație de conflict de interese.

Regăsiți mai jos câteva din proiectele în care doamna Vișoianu a fost implicată, în calitate de reprezentant al Coaliției pentru Educație:

Din 2015, a contribuit la construirea Federației Coaliția pentru Educatie, atât la realizarea coeziunii interne, cât și la definirea strategiei și Manifestului Coaliției. A prezentat cu curaj în spațiul public direcțiile și soluțiile pentru educație propuse de Coaliție, prin participarea activă la zeci de evenimente și conferințe din sfera educației, poziții reflectate în nenumărate apariții în mass media.

În 2016, a condus, din partea Coaliției pentru Educație, un amplu proces de audiere publică pentru identificarea celor mai bune soluții privind formarea inițială a cadrelor didactice. Ca urmare a celor 109 depoziții depuse de experți români și internaționali, la începutul lui 2017, a fost elaborat un raport cuprinzător, iar Coaliția pentru Educație a lansat un apel public către autorităţi, universităţi şi parteneri să-şi unească eforturile pentru îmbunătăţirea programelor de formare inițială și continuă a profesorilor.

A avut, în unii dintre cei mai grei ani din punct de vedere politic, un aport onest și consistent la dezvoltarea Proiectului “România Educată”, cel mai amplu demers de consultare în vederea realizării unei politici publice în educație din ultimii 30 de ani:

  • prin contribuția la dezvoltarea proiectului, de la debutul acestuia;
  • ca vorbitor și facilitator în cadrul evenimentelor regionale;
  • ca membru contributor al grupului de lucru “Carieră Didactică”;
  • ca membru contributor al grupului de lucru care a integrat rezultatele grupurilor de lucru tematice, în documentul supus dezbaterii publice la finalul anului 2018.

Pe perioada mandatului de Președintă, doamna Vișoianu a reprezentat Federația, ca membră în:

  • Grupul de lucru constituit pentru elaborarea unui nou proiect al Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 2016;
  • Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei de educație și formare profesională din România pentru perioada 2016 - 2020, Ministerul Educației și Cercetării Științifice,
  • Platforma de sprijin RO2019 a societății civile (Președinția Română a Consiliului Uniunii Europene): Grupul de lucru “Educație, tineret și voluntari”, februarie 2018.
  • Alte întâlniri de consultare, parte din procesul de formulare de politici publice.

Ca urmare a acestui efort, doamna Daniela Vișoianu și Coaliția pentru Educație au devenit actori respectați de factorii relevanți în domeniul educației din România: sindicatele profesorilor, asociațiile de părinți și elevi, universitățile, asociațiile de business, Departamentul Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale și structurile Ministerului Educației și Cercetării.

Având în vedere expertiza și implicarea constantă a Danielei Vișoianu în procesul de reconstruire a sistemului educațional din România, ne exprimăm dezamăgirea față de atacurile la care este supusă, după numirea în funcția de consilier al ministrului Educației Naționale, tocmai pentru că s-a implicat în acest domeniu, dintr-o poziție apolitică, de specialist. Considerăm că rolul experților și al membrilor societății civile care vor să schimbe ceva în sistemul de educație este să colaboreze cu toți actorii interesați, inclusiv cu autoritățile, indiferent de culoarea politică, pentru a putea avansa reformele.

După o lungă perioadă în care am văzut cum persoane fără istoric profesional au fost numite în funcții strict pe criterii politice, asistăm în ultimele zile la un atac pentru denigrarea unui profesionist care a ales să contribuie voluntar, cu sute de ore de muncă la transformarea modului în care educația este înțeleasă în România. Se prezintă o imagine trunchiată, printr-o serie de articole de presă, unele fără autor, fără să se facă nicio referire la calificarea și experiența ei, din ultimii cinci ani.

În plus, nu se prezintă nicio poziție a vreunui factor relevant din domeniul educației cu care doamna Vișoianu a lucrat (Administrația Prezidențială, Federația Coaliția pentru Educație, alte organizații de profil, miniștri și foști secretari de stat sau directori din Ministerul Educației), iar punctul de vedere al doamnei Vișoianu nu a fost solicitat. Dincolo de efectele asupra carierei doamnei Vișoianu, avem în vedere, cu îngrijorare,  efectul de descurajare pe care astfel de articole îl pot avea asupra a) altor experți din societatea civilă de a se implică în funcții publice, pentru promovarea unor reforme necesare în diverse domenii și b) altor femei care își asumă o carieră publică, mai degrabă în detrimentul partenerilor lor de viață decât datorită lor.

Credem că este important pentru procesul democratic din România și mai ales pentru domeniul dificil și delicat al educației, să avem informații corecte și complete despre cine sunt cei care pot influența, prin prisma poziției lor în aparatul public, politicile în domeniul educației. De aceea, respectăm munca și eforturile colegilor noștri din presă care se preocupă în mod activ de subiectul educației, inclusiv ale autorilor unora din articolele la care facem referire, care adesea au avut poziții bine documentate și echilibrate pe subiecte de interes pentru educație. În acest sens, în nume personal sau al organizațiilor pe care le conducem, ori de câte ori a fost cazul, am fost împotriva unor inițiative care au intenționat să limiteze accesul presei la informații sau să le restrângă modalitatea de a-și exercita funcția importantă de informare a publicului.

În aceeași măsură, avem așteptarea legitimă ca presa să fie conștientă de puterea extraordinară pe care o are de a aduce prejudicii semnificative reputației unei persoane sau unei organizații - afectând în mod negativ rezultatele a ani de zile de muncă - și să facă eforturi de a documenta cu maximă responsabilitate, în mod obiectiv și complet articolele referitoare la ce au făcut, direct, persoanele avute în vedere.

Cu toții ne dorim îmbunătățirea calității educației din România și, de aceea, considerăm că respectul reciproc și colaborarea sunt căile cele mai bune spre a genera soluții și proiecte care să conteze pentru copiii acestei țări.

Vă mulțumim!

Federația Coaliția pentru Educație

 

No Comments Yet.

Leave a comment