Obiective Strategice 2018-2020

În perioada 19-21 noiembrie 2017, reprezentanți ai organizațiilor membre ale Coaliției pentru Educație s-au reunit pentru a lucra împreună la obiectivele strategice care ne vor ghida acțiunile în perioada 2018-2020.

În fapt, întreg anul 2017 a fost dedicat nevoii de a simplifica agenda Coaliției, pentru a avea mai mult focus și impact. S-au ales democratic obiective specifice, realizabile și cu posibilitate de măsurare, prin – în principal – prioritizarea direcțiilor centrale stabilite de Manifestul Coaliției care fac referire la: participare și echitate; calitatea resurselor umane; curriculum și evaluare; descentralizare reală; finanțare și bună guvernanță. 

Prioritățile următoarei perioade sunt:

  • Creșterea calității resurselor umane, întrucât considerăm că oamenii pot determina, într-o măsură mult mai mare decât cheltuielile materiale, creșterea calității educației. Din această perspectivă, pe lângă imperativul formării de calitate, inițiale și continue, a profesorilor, vom susține în continuare inițiativele care conduc la profesionalizarea directorului de școală.
  • Buna finanțare a educației prin eficientizarea modului de utilizare a resurselor deja existente în sistem și prin redefinirea costului real per elev, în funcție de nevoile reale la nivel individual și de profilul școlii și al comunității.
  • Consolidarea Coaliției pentru Educație: o mai bună comunicare cu membrii și integrarea de membri noi, prin procese prealabile de aliniere la valorile practicate. Urmărim creșterea gradului de vizibilitate a Coaliției atât prin integrarea noilor membrii, cât și prin acțiuni locale, la nivel național.

În cadrul Coaliției, practicăm o cultură a învățării, bazată pe valori, pe care dorim să o promovăm și în sistemul educațional, înțelegând nevoia de organizații responsabile care să funcționeze ca modele de guvernanță.

„Curajul, pasiunea pentru învățare, libertatea, respectul și spiritul de colaborare sunt valorile care ne ghidează, care ne-au adus împreună și pe care vom insista să le aducem și în școală”, a declarat Daniela Vișoianu, președintele Coaliției pentru Educație.

Nu în ultimul rând, în cadrul Adunării Generale am convenit că practicarea valorilor Coaliției de către Consiliul Director și de către organizațiile membre sunt esențiale – atât pentru o funcționare coerentă, cât și pentru primirea de noi membri.

Alte subiecte abordate au fost: structurarea unor propuneri de politici interne și necesitatea dezvoltării unei strategii de comunicare și fundraising.

Cu ocazia acestei întâlniri, Asociația OvidiuRO și-a anunțat retragerea din Coaliția pentru Educație, dată fiind schimbarea de priorități ale organizației. Mulțumim OvidiuRO, în special Mariei Gheorghiu, pentru contribuția adusă în cadrul Coaliției de la înființare și până în prezent, vom continua să colaborăm punctual pe teme de interes comun. Mult succes în viitor!

Această întâlnire a confirmat angajamentul de a crește consistent, păstrându-ne atenția pe activități de analiză și formulara politicilor publice alternative, susținute apoi prin demersuri de advocacy și participare relevantă la dezbateri, la consultări apropiate tematic de obiectivele prioritizate. În acest sens, vom colabora cu membri ai organizațiilor din Coaliție și cu experți și consultanți externi, pentru a formula poziții documentate, pertinente, asupra temelor pe care le susținem.

Eforturile Coaliției în ceea ce privește propunerile de îmbunătățire a politicilor publice  vor viza, în special, prioritățile menționate în Manifestul Coaliției.

Despre Coaliția pentru Educație:

Coaliția pentru Educație este o inițiativă pornită în urmă cu câțiva ani de un nucleu de organizații neguvernamentale cu peste 10 ani de experiență și mii de beneficiari, fie că este vorba despre elevi, de educatori sau de părinți.

No Comments Yet.

Leave a comment