Noi membri în Coaliția pentru Educație

În data de 24 aprilie 2020, reprezentanții organizațiilor membre ale Coaliției pentru Educație au participat la prima Adunare Generală a Federației organizată online. Pe ordinea de zi s-au aflat prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Director și a bilanțului pentru 2019, precum și activitățile și prioritățile pentru 2020.

Membrii Coaliției au votat pentru aderarea a două organizații neguvernamentale care au aplicat pentru a deveni membri și au trecut printr-un proces de pre-aderare: SOS Satele Copiilor România și Școala de Valori. Aderarea celor două organizațiilor va fi formalizată ulterior, prin înregistrare la autoritățile competente.

Nu în ultimul rând, Adunarea Generală a aprobare retragerea din Coaliție a Asociației Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești (CROS), dată fiind schimbarea de strategie a organizației. Membrii Coaliției au apreciat contribuția semnificativă a CROS la înființarea Coaliției pentru Educație și la dezvoltarea de noi proiecte în educație prin comunitatea Restart în Educație.

Informații despre noile organizații membre:

Asociația SOS Satele Copiilor România, furnizor acreditat de servicii sociale licențiate pentru o gamă variată de beneficiari (copii, tineri și părinți), are ca misiune oferirea unei familii iubitoare copiilor care au rămas fără îngrijirea părintească și susținerea și protejarea celor care riscă să o piardă. Activitatea SOS Satele Copiilor România a început în anul 1993, când au fost inaugurate Satele SOS din București și Cisnădie. În cei peste 25 de ani de activitate, SOS Satele Copiilor România a derulat programe de îngrijire alternativă a copiilor (Satele SOS, Comunitățile de tineri, Programele de asistare pentru viața semiindependentă), de întărire a familiei (Centrele de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, Centrul de zi, alte proiecte pentru susţinerea comunităţii), educaționale (Grădinițele SOS, Tabăra SOS, Mașina cu jucării etc.), proiecte pentru tinerii aflați în situații de risc atât din sistemul de protecție cât și din mediul rural sau familii vulnerabile, precum și proiecte dedicate creșterii capacității instituțiilor/organizațiilor care lucrează în domeniul protecției copilului sau tinerilor. Beneficiarii programelor SOS în perioada 1993- 2018 au fost: 3.879 de  copii (454 în Programul de îngrijire alternativă a copiilor lipsiți de îngrijirea părintească și 3.425 din Programul de întărire a familiei), peste 660 de copii care au absolvit cursurile celor două grădinițe SOS, peste 4500 de copii care au participat la Tabăra SOS, peste 48.000 de copii din București și din țară ce au luat parte la activitățile ludico-educative derulate în cadrul programului Mașina cu jucării, peste 10.000 de copii şi tineri au participat la diferite proiecte comunitare, dar și peste 500 de reprezentanți ai instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul protecției copilului care au participat la cursurile de formare şi alte câteva mii care au participat la evenimentele organizate de către Asociaţie (conferinţe, seminarii, schimburi de experienţă etc.). În același timp, SOS s-a implicat în diverse demersuri de advocacy la nivel național (finanțarea serviciilor sociale furnizate de organizații nonguvernamentale, management de caz etc.) pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor și a promova un dialog constructiv între decidenți și mediul asociativ.

SOS Satele Copiilor România a urmărit și urmărește să dezvolte servicii care să răspundă într-o manieră integrată nevoilor beneficiarilor (sociale, educaționale, cele primare – hrană, locuire, îmbrăcăminte și încălțăminte etc), atât în programul de îngrijire alternativă, cât și în cel de prevenire a separării copilului de familie. SOS Satele Copiilor România, fiind o organizație implicată, în principal, în activități la firul ierbii (furnizarea de servicii directe), poate aduce o contribuție importantă la o mai bună cunoaștere a nevoilor copiilor și la identificarea/implementarea de soluții pentru crearea unui sistem care garantează accesul tuturor copiilor la educație, compensează inegalitățile și dezvoltă comunitatea.

Despre Școala de Valori

Școala de Valori este o asociație non-gruvernamentală apărută în 2009 în urma unei idei îndrăznețe a mai multor tineri întreprinzători. În 2010 organizația a fost înregistrată legal, când a început coagularea echipei în jurul proiectului pentru liceeni denumit GROW. Scopul acestui proiect era deschiderea orizonturilor personale ale adolescenților și echiparea lor cu abilități necesare într-o lume globalizată, prin contactul cu traineri internaționali veniți aici de pe tot mapamondul.

Începând cu 2012 organizația și-a extins activitatea educațională dezvoltând proiecte personalizate pentru companii aflate în căutare de tinere talente. Astfel, scopul principal al multor proiecte ale organizației a devenit creșterea angajabilității tinerilor și pregătirea lor pentru integrare pe piața muncii.

În ultimii ani, organizația a trecut printr-o schimbare de leadership și printr-un proces de regândire profundă a strategiei și restructurare a portofoliului educațional al organizației. Cele mai importante schimbări puse în practică sunt legate de integrarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții, crearea de comunități de învățare prin colaborarea cu alte entități, precum și saltul cuantic de paradigmă de la ”educația non-formală” la ”educația centrată pe valori”.

Noua viziune presupune contribuția prin educație într-un ecosistem în cadrul căruia împreună cu partenerii noștri și cu societatea civilă facem schimb de valoare și contribuim la dezvoltarea unor programe coerente, consistente și cu sens care promovează relațiile pozitive, incluziunea școlară și repoziționează importanța educației centrată pe valori sănătoase la nivel de societate.

No Comments Yet.

Leave a comment