Este necesar ca proiectele de programe școlare pentru gimnaziu să fie îmbunătățite

PUNCT DE VEDERE PRIVIND PROIECTELE DE PROGRAME ȘCOLARE PENTRU GIMNAZIU

București, 15 februarie 2017 Federația Coaliția pentru Educație atrage atenția asupra necesității de îmbunătățire a proiectelor de programe școlare pentru gimnaziu, supuse consultării publice de către Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației. Încă din toamna anului 2015, am acordat atenție și timp, inclusiv prin organizațiile membre, efortului de pregătire a parcursului educațional (gimnaziu + liceu) pentru generația care a beneficiat de schimbările impuse prin Legea nr. 1/2011. Acești copii au nevoie să dobândească competențele – cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți definite la nivel european, ce includ nu doar cunoștințe, ci și deprinderi, atitudini/valori.

Am participat atât la dezbaterile privind noul plan cadru și profilul absolventului, cât și la cele privind proiectele de programe școlare, considerând că soluțiile la care s-a ajuns reprezintă un compromis ce nu răspunde decât în mică măsură cerințelor actuale și, mai ales, care depind fundamental de calitatea cadrelor didactice aflate în sala de clasă - factorul determinant pentru calitatea educației. De aceea, în 2016, Coaliția pentru Educație s-a concentrat pe nevoia de schimbare a modului de formare inițială a profesorilor, aducând experții și practicienii împreună la masa dezbaterii publice. Este necesar ca Ministerul Educației Naționale să aibă în vedere toate aceste aspecte, astfel încât măsurile adoptate să aibă impact asupra modului în care se derulează procesul de învățământ la clasă/în școală.

 • Profilul de competențe al absolventului –> programele școlare –> sistemul de evaluare

Pentru înțelegerea procesului, ar trebui să se pornească de la un ”portret al absolventului”, care să fie realizat printr-o ofertă educațională (programele școlare), ce include formarea de competențe generale și specifice, la fiecare disciplină.  Este importantă corelarea cu procesul de evaluare din această etapă de design, pentru a avea un fel de ”listă de verificare pe parcurs”. Astfel, putem unde se află un elev pe drumul către dobândirea competențelor definite în profilul absolventului. De aceea, este fundamentală înțelegerea competențelor ca fiind ”transcedente” la toate materiile. Nu ar trebui să existe discipline concentrate doar pe cunoștințe și ceva abilități și discipline dedicate practicării comportamentelor dezirabile, menite să construiască caractere.

Ca urmare, solicităm membrilor Grupurilor de lucru, profesori remarcabili, să accepte cu deschidere ca programele să aibă aceeași structură pentru toate disciplinele, să aibă un format de introducere comun, în care să fie evidentă declinarea competențelor-cheie la fiecare materie studiată. În acest moment, există o anume asociere între competențe și activitățile de învățare, care migrează de la stadiul de exemple (recomandări metodologice) la stadiul de exemple de ”garantare” a dobândirii unei anume competențe. Pentru multe programe, lista de conținuturi spune profesorilor aproape exact ce să facă, lecție de lecție.

Una dintre observațiile noastre este că, în educație, ratăm deseori să facem ”exercițiul celuilat”, în cazul de față al profesorului care are ca ghid de realizare a obiectivelor de învățare aceste programe, are catedră într-o școală cu elevi diferiți, provocări diferite. Îi rugăm pe cei în măsură să producă schimbarea să accepte că programele școlare trebuie să asigure învățare vizibilă, astfel încât toți elevii să poată satisface standardele de evaluare stabilite. O întrebare de control este cum contribuie fiecare programă la rezolvarea problemei grave a analfabetismului funcțional în rândul adolescenților români? Din păcate, chiar dacă vorbim de membri în grupurile de lucru - somități ale științei în domeniile lor, programele școlare nu pot fi ofertă educațională pentru olimpici.

 • Cerințe - cheie:

Organizațiile membre ale Federației recomandă ca, pentru definitivarea formei finale a programelor școlare, să se țină seama de următoarele întrebări de reflecție:

 • cum anume servește fiecare programă la formarea competențelor – cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți, definite la nivel european, ce includ nu doar cunoștințe, ci și deprinderi, atitudini/valori?
 • în ce măsură se corelează programele diferitelor materii între ele? A existat sau va exista o etapă destinată acestui proces de corelare și cum vor fi evaluate progresele realizate în această privință, astfel încât să depășim etapa segregării curriculare?
 • în ce măsură conținutul prevăzut de programe acoperă în mod real 75% din bugetul de timp al anului școlar, restul de 25% urmând a fi folosit de către cadrul didactic în funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte?
 • cum va fi asigurată implementarea acestora la clasă de către cadrele didactice, în mod special prin formarea profesorilor?
 • care este calendarul / harta care va asigura îmbunătățirea programelor (în următorii 3-5 ani), astfel încât să evoluăm către un învățământ transdisciplinar și să nu mai existe ruptura între nivelul primar și cel secundar?

Cu titlu de exemple, Coaliția pentru Educație remarcă:

 • faptul că, în programele anumitor materii, se regăsesc referiri la competențele-cheie, declinate pe cunoștințe, deprinderi, atitudini ( biologie). Considerăm că această abordare trebuie să se regăsească la fiecare materie în parte;
 • competențele din profilul absolventului de clasa a VIII-a ar trebui să se regăsească la fiecare disciplină. Matematica are un rost pentru dobândirea competenței de a învăța să înveți, a celei de literație și numerică (a citi, a înțelege și a aplica), dar sperăm să regăsim în programă și atenția pentru competența de comunicare în limba maternă;
 • în cazul limbilor străine, programa limbilor moderne nu valorifică potențialul acestor materii de dezvoltare a competențelor – cheie precum comunicarea în limbi străine, a învăța să înveți, sensibilizare și exprimare culturală, competențe sociale și civice, competențe digitale.

În ceea ce privește sugestiile metodologice, apreciem orientarea către metode interactive, de educație non-formală, care încurajează lucrul în echipă, dezbaterile și învățarea pe bază de proiect. Experiența programului “Săptămâna Școala Altfel” a arătat cât de importantă este pregătirea cadrelor didactice pentru a utiliza astfel de metode și sperăm că tema formării cadrelor didactice, deschisă în 2016 de către Coaliția pentru Educație, va fi reluată în acest an, la nivel de politici publice.

Nu în ultimul rând, considerăm că este necesar ca programele diferitelor materii să țină seama de teme stringente pentru adolescenți (autocunoaștere, încredere în sine, motivație, toleranță, comunicare, lucru în echipă), precum și a problemelor specifice acestei vârste (prevenirea și soluționarea situațiilor de intimidare, agresivitate, conflict, violență, bullying, precum și educația pentru sănătate, orientare în carieră etc.). Alegerea temelor pentru gimnaziu poate fi calibrată prin alegerea temelor pentru liceu, în acord cu vârsta și dezvoltarea copiilor și curiozităților specifice.

Introducerea orei de “Consiliere și Dezvoltare Personală” în planul cadru este un progres, dar o oră pe săptămână nu este suficientă pentru a răspunde acestor nevoi, mai ales că nu este clar cine și cât de pregătiți vor fi cei care vor susține aceste ore. Această alegere între consilieri și diriginți este critic să fie făcută acum, simultan cu formularea programei școlare pentru că poate impune regândirea întregii programe.

 • Recomandări

Dată fiind presiunea luării unor decizii acum, pentru elevii din clasele a IV-a, recomandările noastre se referă la:

 • asumarea politica a programelor acum, cat mai curate ca structura și cu reprezentare vizibilă a legăturii dintre competențele formate și modalitățile propuse pentru aceasta;
 • contractarea de manuale pentru gimnaziu să nu fie făcută în grabă: în absența unei strategii clare (v. discutia privind o posibilă lege a manualului), a unei decizii privind regimul de de ”open data” al conținutului manualelor, graba ar fi încă un element major de stres pentru generația care NU a avut manuale pe bancă în toamnă, din clasa I până în clasa a IV-a. Copiii și învățătoarele/învățătorii lor au avut doar promisiunea manualelor noi și o asteptare care a blocat orice pregătire, inclusiv a cadrelor didactice. Ar fi regretabil să perseverăm în acest mod de lucru.
 • folosirea acestui context ca pe o oportunitate de învățare și dezvoltare pentru profesori: profesorii vor fi nevoiți să citească și să înțeleagă programele școlare și să le operaționalizeze la clasă. Considerăm că există resurse în sistem, inclusiv prin atragerea de fonduri europene pentru ca MEN să poată pune la dispoziție sugestii metodologice și programe de formare pentru profesorii care vor preda din toamnă la clasa a V-a.
 • fiind asumate programele pentru gimnaziu, se va putea progresa semnificativ și în activitatea de programare pentru ciclul secundar superior (liceu), parte din această activitate fiind în derulare, inclusiv având susținere financiară prin contractul de împrumut cu Banca Mondială – Proiectul pentru Învățământul Secundar - ROSE (Romanian Secondary Education).
 • suntem interesați și vom urmări, de asemenea, și în ce măsură elevii participă și sunt implicați în propria educație.

Fondată în iunie 2015, Federația Coaliția pentru Educațire reunește organizații neguvernamentale active în domeniu și își propune să coaguleze energii și resurse pentru a susține dezvoltarea școlii în care fiecare vrea și poate să își împlinească potențialul (www.coalitiaedu.ro).

Persoană de contact pentru acest comunicat:

Daniela VIȘOIANU, Președintă (daniela@coalitiaedu.ro, 0721 922 933)

[1] În dezbaterile pe marginea planului cadru și profilului absolventului am înțeles că nu va exista asumare pe o viziune, nici măcar o declinare comună a unui set de valori/comportamente. Aceasta ar fi fost o etapă anterioară, singurul demers preocupat de formularea unei viziuni rămânând în acest moment România Educată.

No Comments Yet.

Leave a comment