Perspective de la Summit-ul Global al Inovației în Educație – WISE 2015

În timp ce România se scutura de inerție, într-un alt colț al lumii peste 1500 de oameni adunați de pe tot globul se preocupau de modul în care educația și structurile existente ale acestui domeniu servesc nevoile actuale ale umanității și ne pregătesc pentru o lume aflată în rapidă schimbare. Coaliția pentru Educație a fost prezentă la conversație și aduce înapoi în țară perspective globale și materiale menite să contribuie la transformarea educației la nivel local, cu încrederea că investiția resurselor noastre de atenție și efort în schimbarea modului în care învățăm ca și societate este cel mai înțelept pariu pe care-l putem face cu viitorul.

De 6 ani încoace, în Doha, Qatar are loc o conversație globală despre viitorul educației în cadrul World International Summit of Education.

Nevoia din ce în ce mai presantă a 10653589_838910726129734_1194468125989025645_nregiunii arabe de extindere a dezvoltării capitalului uman, poziția geo-politică strategică, existența unui capital financiar însemnat și asumarea responsabilității din partea unor lideri care aleg să investească resurse considerabile în acțiuni la scară largă pentru dezvoltarea inovației în educație - aceștia sunt o parte din factorii care au dus la coagularea acestui pol dedicat educației.

 

Ce este WISE?

Evenimentul servește drept platformă de conectare cros-sectorială a celor preocupați de educație, aducând împreună practicieni inovatori cu factori de decizie de la nivel înalt, antreprenori și business-uri, reprezentanți ai mass media, experți și lideri de opinie din diverse alte domenii. Spre deosebire de alte evenimente globale de acest gen, misiunea declarată a WISE este focusată pe accelerarea inovației în educație prin colaborarea tuturor acestor actori. În cuvintele lor:

The annual World Innovation Summit for Education is the premier international platform dedicated to innovation and creative action in education where top decision-makers share insights with on-the-ground practitioners and collaborate to rethink education.

 

Ediția 2015 - “Investing for Impact: Quality Education for Sustainable and Inclusive Growth”

 

Ediția de anul acesta a fost prima conferință globală de educație după ratificarea Sustainable Development Goals din cadrul Summit-ului Națiunilor Unite din septembrie 2015 și a urmărit pași concreți prin care acestea se pot atinge la nivel internațional.

Dincolo de titlurile atelierelor și ale sesiunilor plenare (pe care le puteți găsi aici), mesajele cele mai puternice care au fost transmise au fost despre construirea unei educații inclusive pentru fete și femei - prin discursul lui Michelle Obama, și despre utilizarea educației ca instrument de promovare a păcii - prin intervențiile Dr. Sakena Yakoobi, câștigătoarea WISE Prize 2015.

Michelle Obama, Prima doamnă a Statelor Unite - Educating Adolescent Girls

Worldwide: Challenges and Opportunities


Fragmente din discursul ei:

"I am here because I believe, I guess as all of you who are here, that every child on this planet deserves the chance to fulfill their boundless potential."

"Sunt prezentă aici pentru că eu cred, presupun că asemenea tuturor celor care vă aflați aici, că fiecare copil de pe planetă merită șansa de a își îndeplini potențialul nemărginit."

 

"Right now, 62 Million girls worldwide are not in school."

"Chiar acum, 62 de milioane de fete din întreaga lume nu sunt la școală."

 

"We cannot address our girls’ education crisis until we address broader cultural beliefs and practices.  Solving our girls' education crisis is definitely about resources, but it is also about attitudes and beliefs. We cannot separate the issue of how we educate girls from the issue of how we treat women more broadly in our societies."”

"Nu putem aborda criza educării fetelor dacă nu adresăm practicile și credințele culturale extinse, pentru că soluționarea acestei crize nu ține de resurse, ci de atitudinea și valorile noastre. Nu putem separa modul în care educăm fetele de modul în care tratăm femeile în societate."

 

"We need bottom up approaches to engage local communities, people need to start having the means and tools to solve their own problems. We need a diversity of solutions, because there is no single, absolute solution for the education crisis we are facing right now. And that's the only way to change hearts and minds: by empowering local leaders, by training local educators, by inspiring new conversations."

"Avem nevoie de inițiative care să mobilizeze comunitățile locale, e nevoie ca oamenii să acceseze și să dezvolte mijloacele și instrumentele prin care să își rezolve singuri problemele. Avem nevoie de o diversitate de soluții pentru că nu există soluție unică pentru criza educației pe care o avem în acest moment. Iar acesta este singurul mod de a schimba inimi și minți - încurajând liderii locali, formând educatori locali, inspirând și găzduind noi conversații între aceștia."

Michelle Obama și-a publicat reflecțiile după eveniment aici.

 

Ricardo Semler, CEO Semco Partner & Fondator Lumiar Schools - Quality Education Without Cliches


Fragmente din discursul lui:

“The education industry is not able to change itself. The disruption will come from outside”

"Industria educației (în discurs se referă la structurile formale) nu e capabilă să se schimbe singură. Inovația disruptivă va veni din exterior."

 

“Kids are born programmed to learn how to learn. We don't need to teach them that skill. Just to allow them to.”

"Copiii se nasc programați să învețe cum să învețe. Nu e nevoie ca noi să-i învățăm această aptitudine, ci e nevoie doar să-i lăsăm să o facă."

 

“The idea of transmitting knowledge from teachers to children is a very, very old idea. Knowledge is no longer the issue, in 30 seconds you have it on Google. And yes, children need knowledge. But they need even more the habits of minds that enable them to prosper. The world doesn’t care about what you know, but what you can do with what you know.”

"Ideea transmiterii cunoașterii de la profesori la elevi este o idee foarte, foarte veche. Cunoașterea nu mai este problema, în 30 de secunde o poți accesa pe Google. Și da, copiii au nevoie de cunoaștere. Dar au și mai mare nevoie de obiceiuri mentale care să îi determine să prospere. Lumea nu valorizează ceea ce cunoști, ci ceea ce poți face cu ceea ce cunoști."

 

“Now we are making marginal improvements to something that is radically obsolete.”

"În acest moment în educație se fac îmbunătățiri marginale la ceva ce este radical depășit."

 

“That’s why we need to design schools that enable kids to achieve wisdom.”

"De aceea avem nevoie să construim școli care îi vor determina pe copii să devină înțelepți."

Mai multe idei exprimate în cadrul evenimentului găsiți pe hashtag-ul #WISE15.

 

Reflecții de ansamblu

Dincolo de titlurile atelierelor, conversația din cadrul evenimentului s-a distilat în jurul a 3 concluzii care s-au regăsit în aproape orice discurs:

 

  • Interes global major pentru profesori/ educatori - la orice nivel, s-a pus problema dezvoltării profesorilor și generatorilor de contexte de învățare. E necesar ca soluțiile să fie diverse și locale, însă înțelegerea e globală - avem nevoie de din ce în ce mai mulți oameni pasionați de învățare care să cultive asta în mediile lor.

 

  • Colaborare între soluții diverse - Michelle Obama a fost prima care a afirmat scenariul pe care și noi îl susținem: complexitatea problemelor din educație necesită o diversitate de soluții care pot lucra împreună. Pentru că nu există soluție unică și nici salvator unic care să poată construi sistemul pe care ni-l dorim. Avem nevoie de o imagine de ansamblu care să întregească înțelegerea că facem cu toții parte din același sistem, chiar dacă facem lucruri diferite. Iar abilitatea noastră de a lucra împreună pentru aceeași imagine de ansamblu, cu mijloace diferite, e ceea ce va genera schimbare sistemică.

 

  • Execuția generează schimbarea reală - din multitudinea de idei minunate împărtășite, cele mai puternice și de impact au fost poveștile celor care, la scară cât de mică, au pus în practică un vis. Reprezentanți ai Națiunilor Unite, oameni de afaceri și miniștrii laolaltă au declarat că acțiunea cu sens, implementarea reală la nivel local e ceea ce este în același timp și problema, și soluția transformării educației. O știm și noi, o știu și marii lideri globali. Acum ce alegem să facem cu asta?

 

RESURSE - CERCETĂRILE WISE

Evenimentul a fost un moment de lansare a ultimelor cercetărilor realizate în colaborare cu partenerii săi educaționali. Versiunile printate ale documentelor de mai jos se regăsesc acum și în biblioteca resurselor Coaliției pentru Educație.

 

2015 WISE Research #01 - Driving Grades, Driving Growth: How Private Capital in Education is Increasing Access, Inspiring Innovation, and Improving Outcomes -  disponibil online aici

Raport care explorează modalitățile prin care capitalul privat este orientat spre finanțarea educației, punând în lumină studii de caz ale organizațiilor mari din varii sectoare educaționale.

 

2015 WISE Research #02 - Entrepreneurship Education: A Global Consideration From Practice to Policy Around the World - disponibil online aici

Raportul identifică starea curentă globală a educației antreprenoriale printr-un inventar de bune practici.

 

2015 WISE Research #03 - Creative Public Leadership: How School System Leaders Can Create the Conditions for System-wide Innovation - disponibil online aici

Raportul accentuează condițiile necesare unei abordări sistemice a leadershipului în vederea cultivării unui ecosistem de inovare în educație. Cercetare ce pleacă de documentarea realizată de Charles Leadbeater în 2013 și 2014.

 

2015 WISE Research #04 - Teacher Policies: Global Best Practices for Developing the Teaching Profession - disponibil online aici

Raportul identifică 10 aspecte cheie ale politicilor globale ce privesc profesorii și explorează exemple eficace și de succes ce caracterizează aceste aspecte.

 

2015 WISE Research #05 - Quality in Early Childhood Education: an International Review and Guide for Policy Makers  - disponibil online aici

Raportul explorează principalele dezvoltări din educația timpurie, incluzând principii de furnizare, pedagogie și curriculum.

 

2015 WISE Research #06 - Learning and Well-being: An Agenda for Change - disponibil online aici

Acest raport analizează modul în care să se definește, măsoară și promovează bunăstarea (well being) prin învățarea din școli și prin politici . Acesta analizează șase studii de caz de practici pozitive din diferite regiuni .

Participarea la World Innovation Summit of Education a fost posibilă cu susținerea Fondului ONG în România, în cadrul proiectului "Coaliția pentru Educație."

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

No Comments Yet.

Leave a comment